Kaedah Pemberian Vaksin Untuk Remaja 12-17 Tahun (Pick Remaja)

Kaedah Pemberian Vaksin Untuk Remaja 12-17 Tahun (Pick Remaja) adalah seperti berikut:

20210924 KaedahPemberian1
20210924 KaedahPemberian2