Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

26/12/2020
248
49
14
38
8
4
36
3
36
0
15
2
5
22
0
8
0
5
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah