Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

25/12/2020
225
29
7
40
5
2
34
8
30
0
13
2
5
8
6
20
0
4
6
3
0
0
0
0
2
0
0
1
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah