Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

21/12/2020
247
52
59
31
8
2
28
0
30
3
10
0
4
2
0
5
0
2
1
3
2
1
3
0
0
0
0
1
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah