Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

19/12/2020
199
65
16
29
18
0
10
3
20
2
5
0
7
2
0
7
0
1
1
0
0
0
4
0
2
0
0
7
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah