Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

18/12/2020
260
42
30
54
24
2
49
2
20
0
8
0
6
9
0
2
0
5
3
0
0
0
2
0
0
0
0
2
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah