Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

15/12/2020
260
36
12
79
31
1
19
0
16
5
7
0
6
24
1
2
0
8
8
2
0
0
2
0
0
0
0
1
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah