Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

09/12/2020
203
22
17
54
25
0
25
7
24
0
6
0
3
2
0
0
0
3
5
1
1
6
1
0
0
1
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah