Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

03/04/2020
224
30
67
37
16
14
19
0
3
8
7
7
5
2
4
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah