Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

03/12/2020
310
57
23
77
17
5
47
1
29
2
17
0
0
8
0
0
0
5
16
5
0
0
0
0
0
0
1
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah