Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

02/12/2020
229
55
22
56
27
0
26
1
9
2
4
1
5
2
0
2
0
7
5
1
0
3
0
0
0
0
1
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah