Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

27/11/2020
441
132
56
46
25
1
90
2
18
3
13
0
8
5
0
1
0
3
28
2
0
4
0
0
0
0
0
4
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah