Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

21/11/2020
346
109
13
54
45
0
36
1
2
3
3
0
2
5
1
0
0
12
49
7
2
1
0
0
0
1
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah