Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

20/11/2020
512
71
50
194
45
0
40
0
14
10
5
0
7
23
0
1
0
5
40
0
1
4
1
0
0
1
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah