Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

15/11/2020
381
95
65
34
30
1
51
11
4
0
11
0
14
4
0
0
0
48
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah