Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

14/11/2020
391
122
51
4
32
0
63
11
15
0
8
0
3
5
4
0
0
48
23
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah