Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

08/05/2022
29
9
0
0
0
1
2
0
2
0
3
0
4
0
0
1
0
1
1
0
2
1
0
0
0
2
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah