Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

13/11/2020
556
104
59
20
38
0
223
12
16
0
7
0
3
5
0
0
1
43
23
0
1
0
0
0
0
0
1
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah