Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

11/11/2020
259
73
24
34
27
0
29
14
14
0
17
0
2
3
2
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah