Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

10/11/2020
397
92
78
42
31
0
32
26
21
0
10
0
6
10
2
8
0
0
28
1
0
0
0
0
0
10
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah