Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

08/11/2020
524
135
140
37
30
0
119
15
11
0
11
0
7
10
1
0
0
3
0
0
3
0
0
0
2
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah