Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

07/11/2020
616
129
183
39
34
0
150
16
21
0
4
2
0
13
0
0
3
13
4
0
2
0
0
0
1
0
2
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah