Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

05/11/2020
564
183
107
22
22
0
120
10
18
2
19
10
4
22
0
0
0
6
8
2
5
1
0
0
1
2
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah