Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

03/11/2020
678
341
135
18
48
6
34
9
17
1
18
0
4
9
1
0
0
19
8
2
2
0
0
0
2
1
3
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah