Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

02/11/2020
503
149
138
29
8
2
34
20
19
0
42
0
9
37
0
0
0
7
5
0
2
1
0
0
1
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah