Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

31/10/2020
529
186
64
6
36
1
109
9
36
3
10
0
0
25
0
0
0
2
35
0
1
0
4
0
0
2
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah