Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

30/10/2020
466
143
98
49
13
0
35
13
21
4
21
8
8
26
0
1
0
15
2
1
7
0
0
0
1
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah