Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

28/10/2020
546
159
101
44
28
2
116
11
9
8
25
1
7
15
0
6
2
6
4
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah