Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

26/10/2020
927
532
81
46
28
11
64
11
27
1
23
6
10
10
0
1
0
16
47
0
4
3
1
2
3
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah