Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

23/10/2020
528
228
61
28
27
1
31
7
13
4
9
19
15
14
0
2
0
50
14
0
2
2
0
1
0
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah