Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

20/10/2020
673
289
130
28
7
3
52
3
7
8
9
24
10
9
1
8
4
63
15
0
1
0
0
0
1
1
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah