Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

19/10/2020
643
253
135
40
27
0
52
7
20
0
33
2
14
15
4
2
0
30
0
1
0
2
1
0
1
4
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah