Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

17/10/2020
451
92
76
42
34
2
40
3
17
10
10
7
16
21
0
6
1
73
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah