Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

13/10/2020
443
43
96
21
58
2
34
3
6
13
9
4
1
33
2
3
0
112
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah