Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

11/10/2020
488
74
85
59
11
2
41
4
16
1
7
0
3
5
1
7
0
167
2
0
0
2
1
0
0
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah