Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

12/10/2020
291
54
5
11
29
4
35
7
8
0
12
5
0
16
3
0
0
98
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah