Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

10/10/2020
277
29
46
26
30
2
41
3
11
0
4
4
26
11
0
0
0
37
0
1
0
4
1
0
0
1
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah