Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

09/10/2020
273
34
39
17
56
0
48
0
8
5
9
5
0
11
1
0
0
37
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah