Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

17/03/2021
31
10
11
0
1
0
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah