Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

12/03/2021
57
6
5
0
0
0
1
10
2
0
3
2
2
1
0
10
1
0
7
1
0
0
0
3
0
0
0
3
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah