Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

05/03/2021
97
9
2
0
0
1
2
22
1
0
1
8
2
1
0
8
0
0
1
3
6
0
1
24
0
0
0
5
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah