Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

03/03/2021
95
11
5
1
0
0
5
31
1
0
2
5
0
8
0
0
0
1
0
3
0
0
0
5
0
0
0
17
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah