Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

02/03/2021
53
1
5
0
0
2
5
8
2
0
3
0
4
2
1
2
0
0
2
2
1
1
1
11
0
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah