Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

01/03/2021
104
12
8
0
7
0
15
9
4
0
2
1
9
5
0
0
2
0
1
2
4
0
0
21
0
1
0
1
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah