Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

28/02/2021
134
14
14
2
3
19
1
7
0
0
0
12
2
0
1
0
0
1
3
1
5
0
0
43
0
0
0
6
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah