Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

25/02/2021
93
4
12
7
3
1
3
17
1
0
3
0
0
0
0
0
0
1
2
1
3
6
0
24
0
0
0
5
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah