Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

22/02/2021
110
9
6
3
6
30
6
7
7
7
2
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
1
1
2
4
0
0
14
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah