Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

20/02/2021
109
20
5
11
2
1
2
29
0
0
0
0
3
1
0
0
0
2
0
0
25
0
3
5
0
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah