Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

18/02/2021
114
17
12
15
9
0
7
8
17
0
0
0
11
2
0
0
2
3
1
2
3
1
0
0
0
0
0
4
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah