Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

17/02/2021
94
18
8
13
5
0
2
9
10
0
3
0
0
1
0
0
1
2
0
5
10
0
7
0
0
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah